Info Kledij

Afspraken in verband met de wedstrijdkledij

We bieden de gelegenheid aan onze huidige spelers om kledij aan te schaffen voor volgend seizoen, indien nodog. Op de nieuwprijzen wordt een serieuze korting voorzien (reeds verrekend in bijlage) tot 01 maart 2018. Wie nu bestelt, is zeker van tijdige levering van de kledij.

De bijlage mag gedownload worden, ingevuld en gemaild : jongstvv.goedele@gmail.com

LET OP : De bestelling wordt doorgegeven vanaf het ogenblik dat ze betaald is op de voorziene rekening !