Bestuur

Bestuursleden en hun verantwoordelijkheden

Jong STVV vzw:

Voorzitter: Jo Zeegers

Ondervoorzitter: Ronny Schmitz

Secretaris (G.C.) : Ronny Schmitz en Sigrid Bonneux (a.i.)

Penningmeester: Patrick Hermans

Verantwoordelijke Events : Koen Biets

Verantwoordelijke Kledij: Goedele Olaerts

Website : Ronny Schmitz

P-Project : Kendy Driesen

Afgevaardigde STVV Jeugd : Wim Reynaerts

Afgevaardigde STVV Jeugd : Jan Delorge

Afgevaardigde STVV Jeugd : Bob Magotteaux

Sportieve commissie

Voorzitter: Walter Mathijs (TVJO)

Vertegenwoordiger sportieve cel STVV Jeugd: Wim Declerq

Vertegenwoordiger Onderbouw Jong STVV: Joris Brans

Vertegenwoordiger Middenbouw Jong STVV: Axel Berx

Vertegenwoordiger Bovenbouw Jong STVV en postformatie: Geert Massa

Lid: Rudi Celis