Bestuur

Bestuursleden en hun verantwoordelijkheden

Jong STVV vzw:

Voorzitter: Jo Zeegers

Ondervoorzitter: 

Secretaris (G.C.) : Sigrid Bonneux

Penningmeester: Sigrid Bonneux

PR/Communicatie/Pers : Tom Struys (strt.jongstvv@gmail.com – 0473/84 08 85)

Referee Ambassador : Glenn Brans (aanduiding SR in de club : Ronny Schmitz)

Verantwoordelijke Events : Koen Biets

Verantwoordelijke Kledij: Evi Jacobs

Website : Tom Struys (hoofdbeheer) en Ronny Schmitz

Hoofdbeheerder ProSoccerData : Ronny Schmitz

P-Project : Kendy Driesen

Afgevaardigde STVV Jeugd : Bob Magotteaux

Sportieve commissie

Voorzitter: Walter Mathijs (TVJO)

Overkoepelend Coördinator: Anthony Franco (0496/71 51 33)

Vertegenwoordiger sportieve cel STVV Jeugd: 

Vertegenwoordiger Onderbouw Jong STVV: Joris Brans (0497/13 27 70)

Vertegenwoordiger Middenbouw Jong STVV: Axel Berx (0478/27 06 86)

Vertegenwoordiger Bovenbouw Jong STVV: Geert Massa (0494/35 64 60)

Postformatie: Danny Sempels (0498/34 99 60)