Wat bij blessure ?

Procedures bij ziekte of blessure

Ben je gekwetst?  Volg dan nauwgezet de instructies bij de stappen die je moet ondernemen in de verschillende fasen van je herstel.

 

In bijlage vind je het NIEUWE ongevallendocment. Opgelet, het oude exemplaar is NIET meer GELDIG sinds 12/09/2018 !

Dit moet, ingevuld door de geneesheer en vergezeld van een ziekenfondspapiertje, binnen de 14 dagen na ongeval aan Sigrid worden bezorgd !

Let goed op dat de geneesheer, bij de minste twijfel, een aantal kine-beurten vermeldt !

Zorg dat jouw document vergezeld is door een document waarop alle gegevens staan “hoe, wat, wanneer en waar” dit ongeval gebeurd is.

Vul de achterkant NIET ZELF in, dit dient te gebeuren door Sigrid !!

 

Enige tijd nadat u de aangifte hebt gedaan, ontvangt u een gekleurd document van de KBVB, vergezeld van onderstaande uitleg, via Sigrid.

Dit document moet, door de dokter ingevuld en ondertekend, op het clubsecretariaat toekomen vóór dat u terug aan trainingen of wedstrijden deelneemt. Indien de voetbalactiviteiten hernomen worden vóór datum van genezing, vervallen alle medische kosten, terugbetaald door de KBVB en VFV.

Voor de afhandeling van de medische onkosten, gaat u met alle betaalde rekeningen naar uw ziekenfonds, daar vraagt u een gedetailleerd rekeninguitreksel.

Wat betreft ziekenhuisfacturen (laat ze steeds controleren door het ziekenfonds), moet u steeds de originele stukken (dus geen kopijen) aan het clubsecretariaat bezorgen.

Indien er meer kiné nodig is dan aangegeven op het medisch getuigschrift (aangifte van ongeval), moet u ons een voorschrift bezorgen vóór de behandelingen beginnen.

OPGELET : er mogen GEEN wedstrijden worden gespeeld tot de dokter op dit document de “datum herspelen”, “datum genezing” heeft ingevuld, dit document door hem is ondertekend en door u persoonlijk overhandigd werd aan de gerechtigde correspondent (Sigrid) !

 

Voor inlichtingen kan u terecht op het GSM-nummer 0470/93.18.80