Charter ouders

Goede afspraken maken goede Jonkies !

Jong STVV vraagt niet alleen aan de spelers om zich als een waardig ambassadeur van onze en, bij uitbreiding, de club KSTVV te gedragen, ook van de ouders verwachten we dat ze een welbepaalde gedragscode naleven.

Om deze doelstelling te bereiken, ondertekenen de ouders bij aanvang van elk seizoen het charter “ouders”.  Wij zijn er van overtuigd dat het navolgen van het charter het imago van de club én het welbehagen van elke individuele speler ten goede komt.

De inhoud van het charter is ter inzage beschikbaar in bijlage.